“Ovo je naš fudbal” – osvojite dresove preko Sport Kluba

Bundesliga 17. jan 202318:37 0 komentara
Sadio Mane
Bundesliga

Posle dvoipomesečne pauze takmičenje u Bundesligi se nastavlja od petka, a tim povodom ćete biti u prilici da preko Sport Kluba osvojite vredne nagrade.

Nagradna igra će biti organizovana u petak na našem Instagram nalogu, a trajaće od 10 časova sve do 20.30 kada počinje duel između Lajpciga i Bajerna koji otvara drugi deo sezone.

Glavni uslovi za učešće u našoj nagradnoj igri su da živite u Srbiji i da pratite Sport Klub Instagramu, a uz to, treba da odgovorite na dva pitanja koja ćemo otkriti u petak.

U nastavku možete da pročitate pravila nagradne igre, a svima kojima žele da učestvuju želimo sreću i najavljujemo da je ovo samo jedna od akcija u kojima preko Sport Kluba možete da dođete do lepih nagrada.

PRAVILA NAGRADNE IGRE „OVO JE NAŠ FUDBAL“

Član 1.
Organizator

Organizator nagradne igre u robi je privredno društvo UNITED MEDIA PRODUCTION, Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd, matični broj: 20179368, PIB: 104519078, čiji je zastupnik Nemanja Simeunović, direktor (dalje u tekstu: „Organizator“ ili “UMP”).

Nagradna igra se organizuje na osnovu odluke Organizatora o organizovanju nagradne igre u robi od 13.01.2023. godine.

Član 2.
Naziv, vreme trajanja i teritorija organizovanja nagradne igre

Naziv nagradne igre je „OVO JE NAŠ FUDBAL – VRAĆA SE BUNDESLIGA“. Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 20.01.2023. do 21.01.2023. godine (dalje u tekstu: „Nagradna igra“).

Član 3.
Svrha organizovanja nagradne igre

Nagradna igra se organizuje u marketinške svrhe, u cilju promocije delatnosti Organizatora, te programa koji proizvodi za potrebe emitovanja na kanalima brenda „Sport Klub“ i povećanja gledanosti i prisutnosti na društvenim mrežama.

Član 4.

Pravo učestvovanja

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, sa najmanje navršenih 15 godina starosti.

U Nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Organizatora, kao ni zaposleni u privrednim društvima koja su povezana lica, odnosno pripadaju istoj grupi društava kao i Organizator tj. pod istom krajnjom kontrolom, niti članovi njihovih najužih porodica (bračni drugovi, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik. Svojstvo zakonskog zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da, u slučaju sumnje, po sopstvenom nahođenju izvrši proveru napred navedenih činjenica.

U slučaju da učesnik ne poštuje pravila Nagradne igre, Organizator zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje. Učesnici Nagradne igre ne mogu biti pravna lica ni preduzetnici.

Član 5.
Uslovi i način učestvovanja u Nagradnoj igri

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svako lice koje prati zvanične naloge Organizatora na društvenoj mreži Instagram.

Učestvovanje u Nagradnoj igri biće moguće 20.01.2023. u periodu od 10 do 20:30h, tj: prvi krug pitanja biće postavljen u 10h 20.01.2023. i takmičari će imati mogućnost da učestvuju sve do početka prve derbi utakmice kola Bundeslige Lajpcig-Bajern Minhen, odnosno 20:30h 20.01.2023.

Način učestvovanja u Nagradnoj igri biće putem davanja odgovora na pitanja u formi komentara na društvenoj mreži Instagram.

Zadatak učesnika jeste da odgovori na pitanja iz dve grupe:

A) KVALIFIKUJUĆA PITANJA
Svrha kvalifikujućih pitanja je da učesnici pokažu poznavanje istorije takmičenja klubova Bundeslige, a naročito „FC Bayern München“, „Borussia Dortmund“, „FC Schalke 04“, „FC Hertha Berlin“ i „FC VfB Stuttgart“ i ukoliko ovaj odgovor ne bude tačan učesnik ne može da se kvalifikuje za dalje učešće i osvajanje nagrade. Ukoliko odgovor na ovo pitanje bude tačan, učesnik se kvalifikuje u sledeći krug igre u okviru koga se ocenjuje odgovor na kreativno pitanje.

B) KREATIVNA PITANJA
Svrha kreativnih pitanja je da učesnici pokažu svoju ljubav prema klubovima Bundeslige: a naročito „FC Bayern München“, „Borussia Dortmund“, „FC Schalke 04“, „FC Hertha Berlin“ i „FC VfB Stuttgart“ i da kao iskreni navijači zaslužuju da osvoje deo zvanične opreme ovih klubova.

Član 6.
Nagradni fond

Nagrade su deo zvanične opreme klubova koji se takmiče u „Bundesligi“ i to:
1. zvanični dresovi sezone 2022/2023 klubova „Borussia Dortmund“, „FC Bayern München“ i „FC Schalke 04“, ukupno 3 (tri) u vrednosti od po EUR 50,00, odnosno ukupno EUR 150,00,

2. kapa „FC Hertha Berlin“, ukupno jedna u vrednosti od EUR 15,00, kao i
3. kačket „FC VfB Stuttgart“, ukupno jedan u vrednosti od EUR 15,00.

Nagradni fond čini ukupno 5 (pet) nagrada, a ukupna vrednost nagradnog fonda (uključujući i PDV) je: EUR 180,00 (slovima: sto osamdeset evra).

Raspored dodele nagrada je sledeći:

Osvojeno mesto i nagrada
1. zvanični dres FC Bayern München
2. zvanični dres FC Borussia Dortmund
3. zvanični dres FC Schalke 04
4. Kapa FC Hertha Berlin
5. Kačket FC VfB Stuttgart

Broj nagrada je ograničen i Organizator se obavezuje da ni u kom slučaju neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost. Dobitnik ne može da prenese pravo na nagradu na treću osobu.

Član 7.
Proglašenje pobednika tj. dobitnika nagrada i kontrola nad postupkom

Objavljivanje pobednika u igri i dobitnika nagrada obaviće se 21.01.2023. najkasnije do 13h, na zvaničnom nalogu Organizatora na društvenoj mreži Instagram.
Odluku o dobitniku nagrade će doneti tročlana stručna komisija u sastavu:
1) Branko Spasojević,
2) Aleksandar Ašković i
3) Jelena Trajković

O ishodu utvrđivanja pobednika i dobitnika nagrade vodiće se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum učestvovanja u Nagradnoj igri, imena i prezimena predsednika i članova komisije koja je vodila postupak utvrđivanja dobitnika, način utvrđivanja dobitnika, ime i prezime dobitnika, kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob. Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije.

Nakon dodele nagrada, Nagradna igra će se smatrati okončanom.

Član 8.
Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će biti obavešteni o tome putem poruke na društvenoj mreži Instagram, putem koje je i učestvovao u Nagradnoj igri.

Pobednici u Nagradnoj igri biće u obavezi da dostave potrebne podatke za dostavu nagrade najkasnije u roku od 3 dana od momenta kontaktiranja i to kroz odgovor na poruku na društvenoj mreži. Ukoliko postupe suprotno Pravilima nagradne igre odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku od 3 dana, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade.

Organizator je dužan da nagradu dostavi najkasnije 15 radnih dana od potvrde prijema podataka dobitnika.

Pobednik ima pravo izbora da li će nagradu preuzeti lično u poslovnim prostorijama Organizatora ili želi da mu nagrada bude poslata na kućnu adresu.

U slučaju preuzimanja nagrade slanjem na adresu, nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, putem kurirske službe po izboru Organizatora, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Organizator nagradne igre nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave poklona i ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik nije na adresi u trenutku dostave.

Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i Organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi.

Prilikom dostavljanja nagrade, Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom. Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik ne ispunjava pravila o učesniku definisanim ovim Pravilnikom ili je diskvalifikovan ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu ili ako se utvrdi nepravilnost u postupku učestvovanja, nagrada mu neće biti dodeljena.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu Organizatora da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana kada je dobitnik kontaktiran od Organizatora, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od Organizatora.

Organizator ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada.

Nagrade se ne dostavljaju izvan Republike Srbije.

Član 9.
Odgovornost Organizatora prema učesnicima u Nagradnoj igri

Organizator snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do predaje istih dobitniku. Organizator garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Za nagrade jemči Organizator i iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

Član 10.
Postupak u slučaju otkazivanja Nagradne igre

Organizator ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže Nagradnu igru, u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nikako nije moglo uticati a koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

U slučaju da Organizator otkaže Nagradnu igru iz razloga navedenih u prethodnom stavu ovog člana, dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. Organizator se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu ili otkazivanju Nagradne igre blagovremeno obavesti javnost u dnevnom listu u kojem su Pravila nagradne igre i objavljena.

Organizator ne odgovara učesnicima za bilo kakvu štetu koja može nastati usled otkazivanja ili prekida Nagradne igre u smislu ovog člana niti je u obavezi da učesnicima nadoknadi troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri.

Član 11.
Način obaveštavanja učesnika u Nagradnoj igri o Pravilima Nagradne igre

Pravila nagradne igre će biti objavljena pre početka Nagradne igre na internet stranici www.sportklub.rs, te na zvaničnom nalogu Organizatora na društvenoj mreži Instagram.

Član 12.
Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Organizator kao Rukovalac u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Organizator obrađivati njihove podatke o ličnosti:
– da će podaci o ličnosti učesnika (ime, prezime, korisničko ime na društvenoj mreži, a po potrebi, u slučaju pobednika, i broj telefona i/ili adresa) biti korišćeni samo u svrhu organizovanja i sprovođenja Nagradne igre,
– da je pravni osnov obrade navedenih podataka član 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak lica na koje se podaci o ličnosti odnose),
– da će pristup podacima o ličnosti učesnika i dobitnika Nagradne igre ima isključivo i jedino Organizator u svojstvu rukovaoca i obrađivača podataka,
– da će  ime i prezime ili korisničko ime dobitnika na društvenoj mreži Instagram biti javno objavljeno na nalogu Organizatora na društvenoj mreži Instagram,
– da će se podaci o ličnosti dobitnika čuvati u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade,
– da svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju može bez naknade zahtevati informacije o podacima koje o njemu Organizator obrađuje, pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi, zahtevati ispravku podataka, brisanje, ograničenje obrade kao i pravo na prenosivost podataka.

Kako bi ostvarili pomenuta prava, učesnici mogu kontaktirati lice zaduženo za zaštitu ličnih podatka kod rukovaoca i to pisanim putem na adresu: UNITED MEDIA PRODUCTION, Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd, Republika Srbija, ili putem e-maila: [email protected].

Pored toga, učesnici imaju pravo da podnesu pritužbu državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Kako je obrada navedenih podataka neophodna za ostvarenje svrhe obrade i učešće u Nagradnoj igri, u slučaju da učesnik ne dostavi navedene lične podatke, Organizator zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje.

Smatra se da je Učesnik učešćem u Nagradnoj igri pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka, odnosno da učesnik slanjem svojih odgovora za učešće u Nagradnoj igri u obliku komentara izričito potvrđuje da je saglasan sa obradom svojih podataka o ličnosti.

Član 13.
Nadležnost suda u slučaju sporova

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Organizatora i učesnika, nastojaće se da se isti reše prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati stvarno nadležan sud u Beogradu.

Član 14.
Isključenje odgovornosti

Svi odgovori na nagradna pitanja pristigli nakon isteka roka trajanja Nagradne igre, zahtevu za dodelu nagrade nakon isteka roka predviđenog ovim Pravilima ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Organizatoru. Učesnici koji učestvuju u Nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Organizator ne odgovara za saobraznost nagrade niti je odgovoran za kvalitet i vrednost nagrade.

Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), nastalu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 15.
Troškovi

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi Organizator.

Član 16.
Stupanje na snagu

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici i nalozima Organizatora na društvenoj mreži Instagram.

U Beogradu, 13.01.2023.
Nemanja Simeunović, direktor

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi ko će ostaviti komentar!