„Ne mogu da podnesem kampanju koja se vodi protiv mene“