Stadioni pod hipotekom: Ovo su krediti Zvezde i Partizana

Starsport/Srđan Stevanović

Crvena zvezda i Partizan su bili u obavezi da u finansijskim izveštajima za 2023. godinu prikažu i bilans podignutih kredita, a oba kluba su stadion stavila pod hipoteku kao garanciju vraćanja novca i potpisanih reprograma.

Stadion je vlasništvo FK Crvena zvezda, dok su u FK Partizan morali da potpišu Ugovor o jemstvu sa JSD Partizan, kako bi se upisala hipoteka kao sredstvo obezbeđenja izmirenja kredita u korist banke Poštanska štedionica.

Povezano

Crvena zvezda ima tri upisane hipoteke. Prva u iznosu od 27.991.852 dinara (oko 239.200 evra) je od 17. februara 2017. i odnosi se na reprogram sa Gradom Beogradom.

Druga hipoteka na stadion Crvene zvezde upisana je 31. jula 2020. godine u iznosu od 835.158.635 dinara (nešto više od sedam miliona evra). Reč je o reprogramu sa PU Savski venac.

U trećem aranžmanu, 13. marta 2023. godine, pod hipoteku nije stavljen samo stadion nego i klupski hotel. To je o garancija za kredit kod AIK banke u iznosu od 530 miliona dinara (oko 4,5 miliona evra).

Crvena zvezda je saopštila u finansijskom izveštaju da na dan 31. decembra 2023. godine ima obaveze po kratkoročnim kreditima kod AIK banke a.d. Beograd u iznosu od 209.480 hiljada dinara, što je oko 1,7 miliona evra.

NIKOLIĆ TREĆI PUT SUDI ZVEZDI U 2024.

Dugoročne pozajmice Crvena zvezde u inostranstvu na isteku 2023. godine u iznosu od 35.152 hiljade dinara (oko 300.000 evra) odnose se na pozajmice od stranog fizičkog lica po osnovu ugovora o kreditu/pozajmici od 13. maja 2019. godine.

Strane su se sporazumele da će iznos od 2.200.000 evra biti otplaćen u četiri rate, u periodu od septembra 2021. godine do septembra 2024. Tokom 2022. sklopljen je aneks I produžen rok otplate, definisana zatezna kamatna stopa u nivou zakonske. Kredit je beskamatni.

Mijailović Terzić
Starsport/Srđan Stevanović

Prema novom planu otplate, na dan 31. decembra 2023. godine, dugoročni deo pozajmice iznosi 35.152 hiljada dinara, a kratkoročni 139.204 hiljada dinara (oko 1,18 miliona evra).

Crvena zvezda je u 2022. godini zaključila dugoročni kredit sa inostranim fondom Fasanara Securisation S.A. iz Luksemburga (UEFA Facility), kredit je iskorišćen u iznosu od 5.000.000 evra, sa rokom otplate od tri godine i krajnjim rokom dospeća do 31. oktobra 2025. godine.

JOVELJIĆ U STOPU PRATI BENTEKEA I SUAREZA

Partizanovi dugoročni krediti u zemlji u iznosu od 132.364 hiljada dinara (tekuće dospeće 31. decembra 2023. je 131.220 hiljada dinara, što je oko 1,1 milion evra) odnose se na dva podignuta od banke Poštanske štedionica.

Iznos od 26.107 hiljada dinara (223.000 evra), uz tekuće dospeće na dan 31.12.2023. od 6.869 hiljada dinara (58.700 evra) odnosi se na kredit od 1. novembra 2018. godine za obezbeđenje plaćanja, u korist dobavljača iz inostranstva – agencije za posredovanje kod transfera igrača.

Vazura Vučelić
Starsport/Srđan Stevanović

Ostatak iznosa od 132.364 hiljada dinara (1,13 miliona evra), uz tekuće dospeće od 99.916 hiljada dinara (853.982 evra) vezano je za dugoročni kredit od kreditora Poštanske šetedionice podinut 30. aprila 2020. godine.

OVAKO JE IZGLEDALO PREPUCAVANJE PARTIZANOVACA

ZVEZDA – IGRA GLOBALNO, RADI MISLI LOKALNO

Partizanove obaveze prema zavisnom pravnom licu iskazane, sa stanjem na dan 31. decembar 2023. godine, u iznosu do 59.179 hiljada dinara u celosti se odnose na pozajmicu od strane povezanog pravnog lica po osnovu Ugovora o zajedničkom ulaganju i dugoročnoj saradnji od 13. novembra 2019. u iznosu od 67,523 hiljada dinara, odnosno 574,550 evra.

Bonus video

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare