Vazura za SK: Pečat JSD lažiran, to je osnov za tužbe

Srbija - Super liga 3. okt 202223:00 8 komentara
Miloš Vazura
YouTube Printscreen

Gost novog, vanrednog izdanja emisije Sportlajt urednika i voditelja Igora Miklje bio je generalni direktor Fudbalskog kluba Partizan Miloš Vazura. Glavne teme bila su dešavanja u FK Partizanu i JSD Partizan. 

Povezano

Suštine emisije koju upravo gledate je tvrdnja da je pečat kojim je Ostoja Mijailović registrovao sebe kao novog predsednika JSD Partizan nelegalan i da je to utvrdio sudski veštak. Krivične prijave protiv pet lica su podnete na osnovu toga.

Vazura nam je na uvid dao, ekskluzivno, grafoskosposko veštačenje pečata JSD Partizan. Zaključak veštačenja je sledeći:

„Bitno se razlikuju nesporni otisci pečata JSD Partizan u odnosu na sporne otske pečata koji se nalaze na sledećim dokumentima u Agenciji za privredne registre, u sklopu Registraciona prijava promene podataka o udruženju, društvu i savezu u oblasti sporta.

a) Zapsiniku sa vanredne Skupštine JSD Partizan održane 12.9. 2022. godine, sa bar kodom APR-A0 000347 267296

b) Odluci o razrešenju i imenovanju zastupnika udruženja, sa bar kodom ARP 0 000347 267302

v) Odluci o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, sa bar kodom APR 0 000347 267319

g) Zapisnik sa vanredne sednice UO JSD Partizan, 13. 9. 2022. sa bar kodom APR 0 000347 267289

d) Registracionoj prijavi promene podataka o udruđenju, društva i savezu u oblasti sporta sa bar kodom APR 0 000347 267272

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

Dato mišljenje se zasniva na osnovu poređenje opisanih i proverljivih karakteristika spornih i nespornih pečata, pri čemu je kao ilustrativan primer korišćno uvećanje, po jednog spornog i nespornog otiska pečata“.

Bilo je reči i o tome da je stadion u Humskoj pod hipotekom, ali uz tvrdnju da je Partizan spreman da otplaćuje rate kredita podignutog na osnovu te hipoteke, kao i sve rate poreskog duga prema državi.

FK Partizan ne priznaje nikakve odluke novog JSD i smatra da to ne može dovesti do izbacivanja FK sa stadiona. Potrvdio je Vazura i da je odluka FK o istupanju iz JSD uslovna – da će do nje doći ako „ekipa“ okupljena oko nove samoprozvane uprave JSD uđe u fudbalski klub onda FK istupa iz JSD.

Celu emisiju, ako već ne gledate na Sport Klubu 1, uskoro ćete moći da pronađete na YouTube kanalu u na sajtu Sport Kluba.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare