Kako izgleda Superboul za decu?

Prvi televizijski prenos Superboula za decu bio je briljantan marketinški podvig sa ciljem da podstakne interesovanje mlađe generacije za sport. Pročitaj više